Termomodernizacja budynków

Receptą na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło domu i co za tym idzie obniżenie kosztów jego ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego w domu jest termomodernizacja budynku. Może być ona kompleksowa lub skupiać się na aspekcie, który w największym stopniu wpływa na parametry cieplne domu.

Termomodernizacja budynku polega na wprowadzeniu zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz, a także wody użytkowej.
Głównym powodem dużego zużycia energii grzewczej jest nadmierna ucieczka ciepła z domu. Przenika ono najczęściej na zewnątrz budynku przez nieodpowiednio zaizolowane ściany zewnętrzne i okna, dach oraz podłogę na gruncie. Z tego względu w ramach termomodernizacji najczęściej wykonuje się:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • ocieplenie dachu lub stropodachu,
  • ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub ocieplenie podłogi na gruncie.

Termomodernizacja domu dotyczy także jego instalacji wewnętrznych i polega m.in. na:

  • modernizacji lub wymianie systemu grzewczego,
  • rozpoczęciu korzystania z OZE (odnawialnych źródeł energii) na potrzeby grzewcze, np. poprzez instalację kolektorów słonecznych czy pompy ciepła,
  • zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji),
  • izolacji odkrytych przewodów c.o oraz c.w.u.,
  • usprawnieniu systemu przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Wybrane realizacje